Novinky Krakonošovy stovky

• Změna tras K 100 a K 55

Vážení účastníci,
vzhledem k požadavkům z polské strany (poplatky za každého  účastníka při cestě Polským územím KNP a odklon trasy jinam z důvodu opravy čističky a dalším, pro nás tím vzniklým organizačním problémům), se upravuje trasa vedoucí přes území Polska. Kontrola Domek Myśliwski se tak přesouvá na Luční boudu a v souvislosti s tím se upravuje příslušný úsek trasy.

Průběh jednotlivých tras byl zaktualizován včetně výškových profilů a souborů GPX. Aktualizované informace naleznete na stránkách jednotlivých tras.

Pořadatelé Krakonošovy stovky

 
Přidáno dne: 17. 9. 2021 v 16:52

• K100 jako kvalifikace pro Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB)

Letošní trasa K100 byla certifikována a uvedena v oficiálním kalendáři International Trail Running Association (ITRA). Úspěšní účastníci K100 (2021) se mohou kvalifikovat na Ultra-Trail du Mont-Blanc ® (4 kvalifikační/ITRA body)
------------------

K100 as qualifying event for Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB)  
Current K100 trail has been ranked and listed in official calendar of International Trail Running Association  (ITRA). Successful participants of K100 (2021) can qualify for Ultra-Trail du Mont-Blanc ® (4 qualifying/ITRA points)

 
Přidáno dne: 7. 9. 2021 v 18:47

• Informace o ubytování

UPOZORNĚNÍ: V případě, že nám nebude umožněno ubytování v tělocvičně ZŠ nám. Míru (asi 200 m od DDM), bude ubytování zajištěno na detašovaném pracovišti v tělocvičně DDM Pelíšek (Vrchlabí, ulice Komenského 616)  - vzdáleném cca 1,5 km od DDM Pelíšek v Husově ulici - kde je cíl K100. K dispozici bude auto s řidičem k převozu ubytovaných a to i v nočních hodinách. V blízkosti tohoto detašovaného pracoviště se nachází autobusové i vlakové nádraží a prodejna Penny.


Pořadatelé Krakonošovy stovky

 
Přidáno dne: 3. 9. 2021 v 15:46

• Upřesnění startu trasy K100 a certifikace ITRA

Vážení účastníci,
upozorňujeme na změnu startu na trasu K 100 - upravenou s ohledem na dřívejší stmívání v září. Start proběhne ve vlnách v čase 19:00 - 20:00.

Na zařazení trasy K 100 do kalendáře ITRA se zatím ještě pracuje. V dohledné době očekáváme dořešení - budeme Vás informovat.

Pořadatelé Krakonošovy stovky
 
Přidáno dne: 18. 8. 2021 v 20:02

• Změna termínu Krakonošovy stovky

Vážení zájemci o účast na Krakonošově stovce,
s ohledem na to, že v současné době není  jisté, zda vládní omezení umožní během června pořádat hromadné akce s větším počtem účastníků a také z důvodu ochrany přírody, rozhodli jsme se přeložit termín Krakonošovy stovky na 24. - 25. 9. 2021.

S ohledem na nejisté podmínky v červnu není možné akci organizačně ani materiálně včas zajistit. Dále správa KRNAPu trvá na omezení počtu účastníků v červnovém termínu z důvodu vyvádění mláďat zvířat a živočichů. KRNAPem navržený podzimní termín by neměl do budoucna redukovat počty účastníků a má umožnit trasu vést přes Sněžku.

Věříme, že tato změna nám umožní akci lépe zajistit a budeme se na Vás tešit na startu v podzimním termínu.
Pořadatelé Krakonošovy stovky

-------
Krakonošova stovka term rescheduled
Dear participants,
according to government restrictions during covid-19 pandemic, we decided to reschedule the event term to 24th - 25th september 2021. As the situation is uncertain, we cannot arrange the Krakonošova stovka event in June. Second reason is nature conservation. We believe, that this change guarantee to us, that Krakonošova stovka event can offer trails without participants limits and with trails trough Sněžka mountain.
Krakonošova stovka organizers

 
Přidáno dne: 1. 4. 2021 v 14:05

• Krakonošova 100 2021

55. Krakonošova 100  se bude  konat  11.-12. června 2021 .

Přihlašování bude spuštěno přes server  společnosti SPORTCHALLENGE dne 1.4.2021.
Trasu  plánujeme  zachovat  letošní , kterou jsme  nemohli z důvodu koronavirových opatření  využít a věříme , že  nám i přesto zůstanete věrni .

 
Přidáno dne: 7. 9. 2020 v 11:27

• Vrácení startovného

Vážení účastníci,
všem online přihlášeným na akci Krakonošova stovka byla rozeslána zpráva na adresy uvedené v registraci s možnostmi kompenzace uhrazeného startovného za zrušené trasy Krakonošovy stovky. Naprostá většina případů je vyřešena, ale u některých registrací nebylo možné platbu vrátit. Tyto případy rádi dořešíme. Vvšechny, kterých se to týká, prosím o zaslání žádost o vrácení startovného na e-mail s následujícími udaji:
 • jméno a příjmení,
 • datum úhrady startovného,
 • informace, které nám pomohou s identifikací provedené platby (číslo účtu, banka, platební kanál ze kterého bylo startovné uhrazeno)
 • informace o bankovním spojení, kam má být startovné vráceno (číslo účtu a banka nebo IBAN)
Prosíme Vás, abyste nám v žádném případě neposílali čísla platebních karet!

Děkujeme, nedořešené případy se budeme snažit vyřešit v nejkratším možném čase.

------------------

Dear participants,
to all online registered participants for the Krakonošova stovka event, a message  with the possibility of compensating the paid entry fee for the canceled trails were sent. The vast majority of cases are resolved, but for some registrations it was not possible to return the entry fee. If you don't received your payment yet, please send a request for a refund of the entry fee to the with the following informations:
 • name and surname,
 • date of payment of the entry fee,
 • information that will help us with the identification of the payment (account number, bank, payment channel from which the entry fee was paid)
 • bank connection to which the entry fee is to be returned (account number and bank or IBAN)
Please do not send us credit card numbers under any circumstances!

Thank you, we will try to resolve unresolved cases in the shortest possible time.

 
Přidáno dne: 8. 6. 2020 v 18:22

• Organizační upřesnění k trasám B25 a K25

V souvislosti s uvolněním koronavirových opatření bude pro běh a pochod na 25 km zajištěno občerstvení v obvyklém rozsahu. Účastníci trasy B 25, kteří splní limit 4 hodiny navím v cíli obdrží památeční tričko.
 
Přidáno dne: 1. 6. 2020 v 20:13

• Upřesnění ohledně konání 54. ročníku Krakonošovy stovky

Vážení účastníci / zájemci o účast na Krakonošově stovce,
s ohledem na množící se dotazy v souvislosti s rozvolňováním protiepidemiologických opatření upřesňujeme, že zrušení tras K100, K55, K10 a KJ60 je definitivní. V roce 2020 budou zachovány pouze trasy, které dokážeme organizačně zabezpečit a to:
 • Běh na 25 km (B25)
 • Pěší pochod na 25 km (K25)
Ostatní trasy jsou zrušeny z organizačních důvodů. Rozhodující je zejména stálý zákaz vstupu na polské území, který bude pravděpodobně přetrvávat i v době konání Krakonošovy stovky. Na zákaz vstupu důsledně dohlíží polská armáda a nelze se spoléhat a to, že zákaz v dohledné době skončí.

Děkujeme za pochopení.

Budeme se na Vás těšit nejen letos (i když v omezeném režimu), ale i v příštím roce!

 
Přidáno dne: 7. 5. 2020 v 18:11

• Omezení Krakonošovy stovky v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19

Vážení účastníci / zájemci o účast na akci Krakonošova stovka, v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 v ČR a z toho vyplývajících omezení na pořádání hromadných akcí se 54. ročník uskuteční ve velmi omezeném režimu takto:
 • Všechny peší pochody (trasy K100, K55, K25 a K10) jsou zrušeny.
 • Cyklistická trasa (KJ60) je zrušena.
 • Běh na 25 km (B25) proběhne v omezeném režimu (bez občerstvení, popř. další s ohledem na vývoj opatření vyhlášených vládou ČR)
Uhrazené startovné bude účastníkům postupně vraceno zpět.

------------------

Limitation of the event Krakonošova stovka in connection with Covid-19
Dear participants / interested in participating, in connection with Covid-19 disease in Czech Republic, the organizer must limit the event Krakonošova stovka:
 • Hiking trails (K100, K55, K25 and K10) are cancelled.
 • Biking trail (KJ60) is cancelled.
 • Running trail (B25) take place with limitations (no refreshments or other limitations with regard to future measures announced by the Government of the Czech Republic).
The paid registration fee will be returned to the participants.
 
Přidáno dne: 20. 4. 2020 v 19:32

TOPlist