Trasy rajdu Krakonošova stovka

Pochod na 10 km - trasa K 10:

Aktualizacja ostatna: 11. 6. 2019

Start: 13. 6. 2020 o 10 godz, DDM "Pelíšek" Vrchlabí
Op³ata: 20 CZK
Timeout: 4 godz
Wnioski: na miejscu 10 minut przed startem
Miscellaneous: Trasa jest przeznaczona dla rodzin i turystów m³odych.
Trasa: Od pocz¹tku mamy do koœcio³a. Nadal ani œladu po èetvené do Horejsi Vrchlabi i kamienia przez Strážné, lub ¿ó³ty szlak turystyczny przez Park City Ferry Strážné. Oto w gospodzie "Black Peter" jest kontrola. Wracaj¹c wed³ug w³asnego uznania, na szlaku ¿ó³ty lub czerwony z powrotem do mety na placu w Vrchlabí.

Mapa trasy


Powrótem do spisu tras
TOPlist